Vedetex BV
Kruisstraat 1 - B-8840 Westrozebeke
HOME
BEDRIJFSINFO
WAT ZIJN VLASLEMEN ?
VOORDELEN VAN VLASLEMEN
GEBRUIK
LEVERING EN VERPAKKING
CONFORTLIN®
VLASPELLETS ALS
 BODEMBEDEKKER
CONTACT
 
  VOORDELEN VAN VLASLEMEN•  Door het hoog absorberend vermogen van de vlaslemen blijft de bovenlaag steeds droog.

•  Neemt 12 maal meer vocht op dan stro en 4 tot 6 maal meer dan houtkrullen, want vlaslemen absorberen tot 450% zodat de stallen steeds droger zijn.

•  Vlaslemen hebben het uitzonderlijk vermogen urine te binden en zo de ontwikkeling van amoniak sterk te verminderen met als gevolg een verlaging van de geurhinder en een vermindering van het aantal vliegen.

•  Vlaslemen hebben een geringe opslagcapaciteit:80% minder dan stro!

• Men moet de stallen slechts om de drie maanden volledig uitmesten indien men dagelijks de paardenvijgen verwijdert. Het uitmesten zelf vergt ook veel minder fysieke inspanning. Dus tijds en arbeidsbesparend.

•  Vlaslemen zijn goedkoop in verbruik: 70% minder dan stro! 50% minder dan houtkrullen.

•  Het mestafval vermindert met 75%. De mest composteert zeer snel tot een compostmest met een neutrale PH waarde, dus de gronden worden niet verzuurd.

•  De mest composteert in 8 weken tot een goede compost in tegenstelling tot houtkrullen of zaagsel, en is daardoor zeer in trek bij tuinliefhebbers want onkruiden, ongedierte, parasieten of andere micro-organismen komen er niet in voor.

•  Vlaslemen zijn uitermate geschikt voor dieren met allergische luchtwegen.

•  Paarden lusten het niet en zullen er, behoudens in gevallen van extreme honger of verveling, niet van eten. Bij een nieuw ingestrooide stal geeft men het paard best wat stro of hooi te knabbelen om het af te leiden. Het gebruik van Vlaslemen op zich is nooit de oorzaak van kolliek of infecties.

•  Vlaslemen vormen geen proppen in de hoeven en gaan niet in staart of manen zitten

Vlaslemen zijn het gezondste en goedkoopste strooisel voor de paardenbox.